CBR-KEURING

De afspraak bij de optometrist voor het onderzoek!

Op de dag van de afspraak neemt u uw verwijsbrief mee. De kans is groot dat de optometrist uw ogen druppelt om de pupil wijder te maken. Hierdoor kan hij of zij een volledig onderzoek, van ook het netvlies, verrichten. Uw zicht zal iets minder goed zijn gedurende een paar uur. Het is aan te raden om het zo te organiseren dat u niet zelf hoeft terug te rijden. De optometrist onderzoekt met geavanceerde apparatuur zeer uitgebreid uw ogen, verzamelt alle benodigde gegevens en verwerkt deze in een beveiligde applicatie.

De oogarts vult digitaal het CBR Oogarts Formulier in volgens CBR keuringseisen ogen
Direct na het onderzoek verstuurt de optometrist alle ingevoerde gegevens naar de oogarts die vervolgens, binnen maximaal enkele werkdagen, de keuring uitvoert en deze doorstuurt naar het CBR. Het CBR is uiteindelijk de instantie die bepaalt óf, en voor hoe lang, u mag rijden.

Uitslag over verlengen rijbewijs van het CBR
Doordat deze manier van keuren vrijwel helemaal digitaal en volgens de CBR keuringseisen  verloopt en er geen formulieren meer worden ingevuld die per post verstuurd hoeven te worden, is de kans op fouten en zoekraken minimaal. Over het algemeen heeft u binnen een week na het bezoek aan de optometrist bericht van het CBR, al kunnen we daarover geen harde beloftes doen.

De kosten van een CBR rijbewijs oogkeuring bedragen € 114,-